امروزه توجه به بهداشت مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است خصوصا مواد غذایی مثل فرآورده های لبنی که مصرف ان برای همه افراد ضروری است .

یکی از مهم ترین عوامل آلودگی شیر آنتی بیوتیک است که به دلیل باقی ماندن آنتی بیوتیک در داخل شیر و از بین نرفتن آن بعد از دوشش به بدن انسان انتقال می یابد .

آنتی بیوتیک در بدن انسان ایجاد مسمومیت، مقاومت به آنتی بیوتیک و همچنین حساسیت می کند. مثال: حساسیت بسیاری افراد به پنی سیلین. در کنار این موضوع که می بایستی توجه بیشتر و جدی تری به آن شود و سلامت محصول در گرو آن سلامت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. نقش آنتی بیوتیک ها در فرآورده های تخمیری و تضعیف عملکرد استارتر ها و مایه پنیر و عدم تشکیل لخته ماست و انعقاد ضعیف در تولید و رسیدن پنیر در زمان ماندگاری برای امر تولید اهمیت جلوگیری از ورود شیر حاوی آنتی بیوتیک را روشن تر می سازد .

آنتی بیوتیک هایی که اهمیت بیشتری دارند و بیشتر مصرف می شوند مثل : B لاکتام ، تتراسایکلین ها ، سولفانامیدها ، تایلوسنسور ، جنتامایسین می باشند که در محصولات مختلف اثرهای مختلفی میگذارند .

برخی آنتی بیوتیک ها روی ماست و برخی روی پنیر تاثیر بیشتری دارند .

برای تشخیص آسان و سریع بهترین انتخاب کیت های آنتی بیوتیک می باشد . این شرکت نماینده شرکت  یونی سنسور بلژیک است که با انواع کیت های آنتی بیوتیک که باراساس اهمیت به گروه های مختلف تقسیم شده در خدمت کارخانه ها و دامداری های ایران می باشد ی

twin sensor
TriSensor
TyloSensor
CapSensor
QuinoSensor
4AminoSensor
4Sensor BSTQ
AflaSensor Quanti

مطالب مرتبط با این محصول در وبلاگ

فهرست